İnsan Hakları ve Toplumsal Adalet

İnsan Hakları ve Toplumsal Adalet

Program, 7 Aralık 2012 Cuma günü Avrupa Sineması’nda Patricio Guzman’ın Işığa Özlem film gösterimiyle başladı. Dünya genelinde son yılların en etkileyici belgesellerinden biri olarak kabul gören film, dünyanın en kurak çölünde, Şili’de üç bin metre yükseklikteki Atacama’da, hayat belirtisi bulma ümidiyle gökyüzüne bakan gökbilimcilerle, Pinochet rejimi altında kaybedilen yakınlarını yerin altında arayanların paralel hikâyesini ele aldı.

 Programın ikinci gününde ise, 8 Aralık 2012 Cumartesi günü, Sümerpark Cep Sineması’nda Fernando E. Solanas’ın Toplumsal Soykırım: Yağma Anıları adlı filmi gösterildi. Dünya sinemasının en büyük yönetmenlerinden Fernando E. Solanas’ın, Arjantin’in sistematik olarak nasıl yağmalandığını gözler önüne seren belgeseli, ülkede 7 yıl süren diktatörlüğün ardından uluslararası kredi kuruluşlarının dikte ettiği neo-liberal modeli uygulayan yeni demokratik yapılanmanın ülkeyi nasıl siyasi ve ekonomik bir çöküşe götürdüğünü inceliyor. Toplumsal Soykırım, yoksulluğun küresel nedenlerini ve boyutlarını, direniş imkânlarıyla bir arada anlatan güçlü bir yapım.

 Film gösteriminin ardından, seyirciler ve sivil toplum çalışanlarının katıldığı “Yoksulluk, Yoksunluk ve Süregiden Toplumsal Travma” başlıklı yuvarlak masa tartışması düzenlendi. TİHV’den Metin Bakkalcı ile Sarmaşık Derneği’nden M.Şerif Camcı’nın konuşmacı olarak katıldığı tartışmada yoksulluk ve yoksunluğun yarattığı travma ve bu travmanın toplumsal adalet ekseninde giderilmesine yönelik yaklaşımlar tartışıldı.

 Diyarbakır Sanat Merkezi’nin 16 Eylül 2012 Pazar günü Sülüklü Han’da yapılan açılış gösterimiyle başlayan “Diyarbakır’da Sivil Toplumla İnsan Hakları ve Sinema” projesinin ilk yarısı Eylül-Ekim aylarında tamamlandı. Kasım ayında planlanan, ancak cezaevlerinde süren açlık grevleri sebebiyle ertelenen ikinci yarısı ise Aralık ayında devam etti. Diyarbakır’da sivil toplum çalışmalarının kültürel boyutuna katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen çalışma, Diyarbakır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla gerçekleşen film gösterimleri ve yuvarlak masa tartışmalarından oluştu.

 “Diyarbakır’da Sivil Toplumla İnsan Hakları ve Sinema” projesi, 26 Aralık 2012’de TMMOB Diyarbakır işbirliğiyle Ekümenopolis belgesel gösteriminin ardından Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm başlığının tartışılacağı bir kapanış programıyla sona erdi.

Görseller

|