Batı'da ve Türkiye'de Kültür, Medya, Demokrasi

Konu: Batı'da ve Türkiye'de Kültür, Medya, Demokrasi
Konuşmacılar: Murat Belge, Ömer Madra, Can Paker, Şahin Alpay, Şeyhmus Diken

|