DUYURULAR

Kino 2017: Alman Filmleri Diyarbakır'da!

Goethe-Institut ve German Films'in birlikte düzenlediği Kino 2017 film programının Diyarbakır ayağı, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Başka Sinema işbirliğiyle 21-24 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşecek.

5.Diyarbakır Uluslararası Fotoğraf Günleri gerçekleşti

Diyarbakır Uluslararası Fotoğraf Günleri, bu yıl 7-22-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşti.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK 2017 programı başlıyor!

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, yeni şehirleri ve yepyeni programı ile üçüncü dönemine başlıyor!

Kino 2016: Alman Filmleri Diyarbakır'daydı

Goethe-Institut ve German Films'in birlikte düzenlediği Kino 2016 film programının Diyarbakır ayağı, Diyarbakır Sanat Merkezi işbirliğiyle 24-27 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşti.

KurdîLit Web Sitesi Açıldı

Diyarbakır Sanat Merkezi, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers ortaklığıyla hayata geçirilen KurdîLit: Türkiye'de Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı web sitesi 17 Ağustos 2016 itibarıyla erişime açıldı.

KurdîLit Web Sitesi Diyarbakır’da sunuldu

Diyarbakır Sanat Merkezi’nin, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers ortaklığı ile yürüttüğü KurdîLit Tanıtım Toplantısı 29 Haziran 2016 Çarşamba günü Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda gerçekleştirildi.

KurdîLit: Türkiye'de Kürtçe Edebiyat ve Yayıncılık Ağı

Diyarbakır Sanat Merkezi’nin, Lîs Yayınları ve Literature Across Frontiers ortaklığı ile yürüttüğü KurdîLit Web Sitesi Projesi 29 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 15:00’te, Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda gerçekleştirilecek bir toplantı ile edebiyat ilgililerine sunuluyor.

Çatışma Bölgelerinde Çocuk Çalışmalarını Destekliyoruz

Anadolu Kültür ve Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD) çocukların çatışma ve şiddet ortamından etkilendiği yerleşim yerlerinde çocuklar ile yapılacak kültür sanat çalışmalarını desteklemek için küçük bir destek programı başlatıyor.

Hatırlamak Ve Anlatmak İçin Şehre BAK 2016 Sergisi Amed Sanat Galerisi'nde!

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK projesinin 2016 Diyarbakır sergisi 16 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında Amed Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşuyor.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK Sergisi İstanbul DEPO'da

Türkiye’nin doğusu ve batısından 10 şehirden 24 gencin katılımı ile hayata geçirilen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK projesinin İstanbul sergisi, 4 Mart 2016 tarihinde DEPO’da açılıyor. 6 video ve 5 fotoğraf çalışmasından oluşan sergi 10 Nisan’a kadar görülebilecek.

Duyuru Listesi

Etkinlik duyuruları ve yeni projelerden haberdar olmak için mail listesine üye olun

“Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek:

Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, 1984-1999 arasında yaşanan çatışmalı dönemde, binlerce köyün boşaltılması ve yüzbinlerce insanın yerinden edilmesi sonucu bir “zorunlu göç” süreci yaşanmıştır. 1999’dan beri ve bilhassa AB süreci bağlamında sorunun çözümüne yönelik kimi adımlar atılmış olmakla birlikte (“5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”un kabul edilmesi, “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi”nin uygulanmaya başlanması ve “Yerinden Olmuş Kişiler Sorunu ile Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine Yönelik Tedbirler” başlıklı hükümet prensip kararının kabul edilmesi), bu uygulamaların zorunlu göç sorununa kalıcı, sürdürülebilir, katılımcı ve demokratik bir çözüm geliştirdiği söylenemez.
Bu bağlamda, yaygın anlayışın aksine, zorunlu göç olgusunu Doğu ve Güneydoğu bölgesi ile sınırlı, ve “köye dönüş” ile çözülebilecek bir sorun olarak görmeyen Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2004 yılında “Ülke İçinde Yerinden Edilme Sonrası Yurttaşlık Haklarının Yeniden Tesisi ve Toplumsal Rehabilitasyon Projesi”ni başlatmıştır. Proje kapsamında kurulan ve farklı sosyal disiplinlere mensup beş akademisyen ve uzmandan oluşan TESEV Ülke İçinde Yerinden Edilme Araştırma ve İzleme Grubu, Türkiye’nin yerinden edilme sorununu sosyolojik, hukuksal, demografik, sosyal psikolojik ve siyasi boyutları ile ele alan ve sorunun bütün taraflarının görüşlerini dikkate alan bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, ülke içinde yerinden edilme sorununa dair uluslararası literatür, ilkeler ve diğer ülke örnekleri incelendi ve Türkiye’nin yerinden edilme sorunu üzerine mevcut literatürün bir analizi gerçekleştirildi. Daha sonra, Diyarbakır, Batman, İstanbul ve Hakkâri’de yapılan saha çalışmaları çerçevesinde, valilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, barolar, avukatlar ve zorunlu göç mağdurları ile birebir görüşmeler yaptı.
Bu çalışmaların ön bulgularını ve çözüm önerilerini içeren “Türkiye’de Ülke İçinde Yerinden Edilme Sorunu: Tespitler ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu’nun nezdinde hükümete sunulduktan sonra, Ekim 2005’te yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ses getirmiş, yerinden edilme sorununun çözümüne yönelik girişimlere konu olmuştur. BM Genel Sekreteri’nin Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişilerin İnsan Hakları Özel Temsilcisi tarafından sorunun çözümünde dikkate alınması gereken önemli bir kaynak olarak gösterilen rapor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 5233 Sayılı Yasa’ya ilişkin İçyer Türkiye’ye Karşı kararında, başvuru sahibi tarafından yasanın uygulamasındaki sorunlara işaret etmek için referans olarak gösterilmiştir.
TESEV Ülke İçinde Yerinden Edilme Araştırma ve İzleme Grubu’nun yaklaşık 19 aylık akademik ve saha çalışmalarının nihai ürünü olarak “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası başlıklı bir kitap hazırlanmıştır. Disiplinlerarası bir bakış açısı ile hazırlanmış olan kitapta, yazarların yerinden edilme sorunu üzerine akademik makaleleri, Türkiye’nin yerinden edilme sorunu hakkındaki literatürü kapsayan yazıları, Türkiye Hükümeti’nin son yıllarda sorunun çözümüne yönelik geliştirdiği mevzuat ve uygulamalarını değerlendirdikleri bir bölüm, saha çalışması yapılan her dört il için yazdıkları ayrıntılı birer rapor ve sorunun çözümüne yönelik geliştirdikleri siyasa önerileri yer almaktadır. Dilek Kurban, Deniz Yükseker, Ayşe Betül Çelik, Turgay Ünalan ve A. Tamer Aker tarafından kaleme alınan “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası başlıklı kitap çalışması, İngilizce’ye çevrilerek, TESEV’in 2006’nın sonbahar aylarında düzenleyeceği uluslararası bir konferans ile konunun yerli ve yabancı uzmanları ve paydaşları tarafından tartışmaya açılacaktır.

 

 

İngiliz Filmleri Üzerine

9 Aralık 2006, Cumartesi

Söyleşi:
İngiliz Filmleri Üzerine
Konuşmacı: Kishore Verma
Saat: 17:30

|